مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

هدایت و گمراهی انسان بدست خود اوست نه خداوند

اندازه فونت :
2016/07/18

بحث هدایتی انسان توسط خداوند از مباحثی است که در سه بخش قابل طرح است :

۱ هدایت خدیا یا خود شخص ؟

۲ تاثیر خوالست شخص چگونه است ؟
ی
۳ مقدمات هداسیت چیست ؟
ی
۱ هدایت خدا یا خود شخص ؟
ی
آبات زیادی در قرآن وجود دارد که بسیاری از مترجمین و مفسرین ، هدایت یو ضلالت انسان را بر اساس خواست و اراده خداوند تعبیر کرده اند .

سوال خود را مطرح کنید :