مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

سیره معصومان علیهم السلام در ماه رمضان

اندازه فونت :
2016/07/18

چگونه خواستن و از چه کسى خواستن و به چه انگیزه‏اى خواهش کردن از مهمترین مطالبى است که در هر درخواستى، نهفته است اینجا سخن از درخواست از یگانه معبود قادر و تواناست که معصومین(علیهم السلام) بر بشریت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب‏« دعا» به عالى‏ترین وجه ممکن نشان داده‏اند. و علاوه بر لذت سخن گفتن با خداوند عالیترین مضامین معارف تابناک الهى را در آن جاى داده و از خود یادگارهایى بس ارزشمند به ودیعت نهاده‏اندچگونه خواستن و از چه کسى خواستن و به چه انگیزه‏اى خواهش کردن از مهمترین مطالبى است که در هر درخواستى، نهفته است اینجا سخن از درخواست از یگانه معبود قادر و تواناست که معصومین(علیهم السلام) بر بشریت منت نهاده و نحوه درخواست را در قالب‏« دعا» به عالى‏ترین وجه ممکن نشان داده‏اند. و علاوه بر لذت سخن گفتن با خداوند عالیترین مضامین معارف تابناک الهى را در آن جاى داده و از خود یادگارهایى بس ارزشمند به ودیعت نهاده‏اند

سوال خود را مطرح کنید :