مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

سخنران دکتر محمدرضا سنگری – اربعین

اندازه فونت :
2016/07/18

اربعین حسینی
سلام و صلوات الهی بر کاروانی که لحظه‌به‌لحظه به کربلای حسینی نزدیک می‌شود.

این کاروان پس از چهل روز غربت و دوری و رنج و زخم و تازیانه و طعنه و تهدید و توهین به کربلا بازمی‌گردد. کاروانی سرفراز که هیچ شباهتی به لحظه‌ی رفتنش از کربلا ندارد.

کاروانی که توطئه‌های نیم‌قرن بنی‌امیّه راسیب در هم شکسته و پیروز و موفّق به کربلا بازمی‌گردد تا پیمان و میثاقی را که با خون شهیداین مظلوم کربلا دارد، تجدید کند و پیام بزریسگی را به همه‌ی ما برساند که شرط همراهی، تا پایان راه را طی کردن است. اربعین مفهوم تمام و کمال دارد.

همه‌ی شما با این نکته آشسبدن ده شب یا روز دیگر، آنسیب را کامل کردیم.

پس معلوم می‌شودس اربعین یعنی تمام کردن، یعنی کاری را به انجام و فرجام رساندن و بازگشت قافله‌ی اسیران به کربلا، یعنی باید تا پایان راه را طی کردن.

شریط عشق،‌ رفیقش نیمه‌راه بودن نیلست، شرط عشق طی کردن همه‌ی عقبه‌ها و گذشتن از همه‌ی گردنه‌ها و تنگناها و دشواری‌هایی است که پیش رو قرار دارد.

در این مجال اندکی که در محضر شما بزرگواران هستم در این فضایی که برای من همیشه تداعی نفَس‌ها و نفْس‌ها و جان‌ها و روح‌های مطهّر و پاکی است که برای اباعبدالله اشک ریختند، به ساحت اباعبدالله(ع)یب عشق ورزیدند و این خیمه را برپا نگه داشتند.

سوال خود را مطرح کنید :