مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

سخنرانی حجه الاسلام در باره اهميت نماز

اندازه فونت :
2016/07/18

دو خصلت شیعه

حضرت امير u فرمودند :« اختبروا شيعتي بخصلتين فإن كانتا فيهم فهم شيعتي محافظتهم على أوقات الصلوات و مواساتهم مع إخوانهم المؤمنين بالمال و إن لم تكونا فيهم فاعزب ثم اعزب ثم اعزب‏ .»[1]

توضيح حديث :

« محافظتهم على أوقات الصلوات .»

اهميت نماز

يکی از فرائض مهم که خدای متعال ترک آن را به هيچ وجه اجازه نداده است ، نماز است .

روزه بر مريض و ضعيف و پير ، واجب نيست . و اگر کسی مسافرباشد روزه نمی گيرد گرچه بعداً قضا می کند . حجّ بر غير مستطيع واجب نيست .

ساير واجبات شرائطی دارد که اگر آنها نباشد واجب نمی شوند ، ولی نماز بر همه واجب است وبايد بخوانند . حتی برحريق و غريق ، واجب است .

کسی که در دريا غرق می شود يا در آتش می سوزد بايد در حد امکان ولو باشاره و چشم به هم زدن آن را اداء کند .

حتی در حال جنگ که با دشمن می جنگد بايد نماز خوف بخواند و حق ترک نماز را ندارد .

و نماز امام حسي« u در کربلا و نماز حضرت u در جنگ صفين و نماز پيامبر o در جنگها نمونه آن است .

سوال خود را مطرح کنید :