مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

مسجد جامع آل یاسین (ع)

تصاویر هیئت

اندازه فونت :
2016/07/18

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته نسبت به حرکت و قیام امام حسین(علیه­السلام) بود که تقریباً بحث مفصلی در دهه اول ماه محرم داشتیم. در دهه محرم به طور اجمال خطبه­ای را که امام حسین(علیه‏السلام) در سال پنجاه و هشت هجری در منا و در جمع صحابه و تابعین ایراد کرده بودند،

مطرح کردم، البته به تعبیر خودم آن خطبه را بین ترجمه و كمي توضیح بحث کردم. جلسه آخر هم تذکر دادم که اگر انسان بخواهد روی ابعاد گوناگون معنوی، مادّی، فردی، اجتماعی این خطبه بحث کند،

بحث­های بسیار زیبایی در این خطبه حضرت نهفته است،

لذا من عرض کرم همان طور که اصل حرکت حسین(علیه­السلام) صحیفه­ای از دروس در ابعاد گوناگون مادّی،

معنوی، فردی و اجتماعی بود، در این خطبه هم مطالب بسیار زیادی در روابط گوناگون نهفته است، امّا ما فرصتی هم نداشتیم كه آنها را بحث كنيم.

در ذهنم این بود که در این چند شبی که جلسه داريم به بعضی از آن مطالبی که از این خطبه استفاده می­شود اشاره کنم. قبل از آن که وارد این بحث شوم، بايد چند مسأله را تذکر دهم، گرچه بعضی از اینها هم تکراری است، ولی چاره­ای ندارم چون آن مطالب رابطه تنگاتنگ با این مسايل دارد.

سوال خود را مطرح کنید :